Jak zrobić czarno białe zdjęcie. Photoshop tutorial

 

W tym tutorialu dowiesz się jak za pomocą programu Adobe Photoshop CS6 zamienić kolorowe zdjęcie na czarno białe.

1. Dodajemy warstwę dopasowania Channel Mixer i zaznaczamy Monochrome. W przypadku tej warstwy mamy kontrolę nad poszczególnymi kanałami. Zmniejszamy wartość Coinstant na około -35 następnie dostosowujemy wartości dla poszczególnych kanałów oczywiści ustawienia uzależnione są od tego jakie mamy zdjęcie i jaki chcemy uzyskać efekt. Moje wartości R:110, G:40, B:-40

2. Wciskamy Ctrl+Shift+Alt+E aby zrobić kopie wszystkich warstw do jednej

3. Wyłączamy wszystkie warstwy poza orginalnym zdjęciem i dodajemy kolejną warstwę dopasowania Black & White dostosowujemy parametry. Następnie tworzymy kopie wszystkich warstw Ctrl+Shift+Alt+E i przesuwamy warstwę na samą górę. Dodajemy maskę i wypełniamy ją kolorem czarnym aby ukryć wszystko co znajduje się na tej warstwie. Wybieramy miękki pędzel z przepływem ustawionym na 20% i malujemy w miejscach gdzie chcemy odsłonić to co znajduje się na warstwie.

4. Dodajemy warstwę dopasowania Posterize i ustawiamy wartość Levels na 4-6. następnie wciskamy Ctrl+Shift+Alt+E aby skopiować wszystkie wartswy do jednej. Dodajemy filtr rozmycie gaussowskie wartość: 20 i zmieniamy tryb mieszania warstwy na Soft Light.

5. Ponownie tworzymy kopię wszystkich warstw Ctrl+Shift+Alt+E. Następnie dodajemy filtr Noise/Szum. Wartość uzależniona jest od wielkości zdjęcia w moim przypadku będzie to wartość 15% i zmieniamy krycia na 30%

Linki:
https://pixabay.com/en/guitar-country-girl-music-1139397/